SOLUCIONS IT Disseny i instal·lacions de xarxes informàtiques.

.

HioPOS Cloud Intuïtiu i fàcil d'utilitzar

Emmagatzematge segur en el Núvol.

Internet SOLUCIONS CLOUD

Accedeix a la teva informació des de on sigui.

Solucions ICG

Solucions de Software per a l'Hosteleria i Retail.

Disseny i creació web

Solucions it

Disseny i instal·lacions de xarxes informàtiques, infraestructura hardware.

Suport tècnic

Solucions Cloud

Registre de dominis, plans de hosting, correu amb domini propri, G Suite (Google apps for work).

Seguretat Informàtica

imageICG Manager!

El Software més complet de gestió empresarial

Gestioni, ordeni i controli la seva empresa de forma fiable i segura amb la nostra solució de Software ICGmanager. És l'eina de treball més completa, sense límits, potent, ràpida i amb extenses funcionalitats.

Amb ICGManager gestioni la informació de totes les àrees de la seva empresa per agilitar tasques, millorar els processos de facturació i finances, i reduir costos. L'aplicació complementa la gestió de magatzem i inventaris, i la gestió d'autovenda-prevenda basades en terminals de mà.

Beneficiï's d'aquesta potent plataforma d'informes i gràfics per a la presa de decisions a l'instant. ICGManager incorpora una plataforma totalment personalitzable per a la planificació, seguiment i calendarització de totes les activitats de la seva empresa relacionades amb els clients. Li facilita el treball en el registre de trucades, visites i acords i li garanteix una bona i més eficaç planificació i calendarització de l'equip de vendes.

Amb ICGManager obtingui el seguiment organitzat de campanyes de màrqueting i la implantació de normatives de qualitat, gestió de projectes i control d'immobilitzat.

A més, amb ICGManager no importen les distàncies perquè podrà gestionar de forma centralitzada diferents negocis amb una única eina i en temps real.

  • Fiable. Amb SQL Server, les dades sempre estan protegides, en moments de màxim treball i en entorns multiusuari.
  • Segura. Els usuaris s'identifiquen per contrasenya per a accedir a les funcions i permisos.
  • Escalable. S'adapta a la dimensió de l'empresa, des de monousuari a una xarxa local amb desenes de terminals.
  • Rentable. Ajuda a la presa de decisions estratègiques gràcies a la completa estadística analítica i a la creació de cubs d'informació.
  • Integral. Cobreix totes les necessitats d'una empresa: cicles de compres i de vendes, magatzem, tresoreria i comptabilitat...
  • Exportable. Tota la informació és exportable a Excel, HTML, TXT...
  • Comptabilitat integrada. Generació automàtica d'apunts comptables a partir de la gestió.
Més